Somatic Experiencing®

Kroppens vej ud af stress og traumer


Efter at have arbejdet med hundredevis af mennesker, og deres kroppe, igennem de sidste snart 12 år, er det blevet meget tydeligt for mig, at der er noget som kroppen kan, som hovedet ikke kan. Det ‘noget’, har jeg fundet en dybere forståelse for igennem SE metoden. 

Kroppen hjælper os til at blive hele

Nærvær, opmærksomhed og engagement er grundlaget for alle sessioner. Måden jeg arbejder på er igennem dialog, og ved at understøtte opmærksomheden på din kropslige oplevelse og automatiske reaktioner. Arbejdet kan inkludere forskellige øvelser og berøring - selv-berøring, så vel som støttende berøring fra mig, når det virker nyttigt. Disse sessioner er ikke massage.

Hvem kan have gavn af det?

Alt for mange af os venter, til vi har det rigtig skidt, med at søge hjælp. Du behøver ikke have nået lavpunktet, for at begynde at arbejde dig op. SE tager udgangspunkt i her og nu, og hjælper dig til at finde flere ressourcer, til at komme videre i livet med mere glæde, overskud og ro. SE hjælper dig til at finde ind til det sted i dig, hvor der er mere stabilitet og grounding, og hvor du får adgang til flere af dine styrker og ressourcer. 

Det er for dig, som:

  • Føler dig stresset, eller overvældet af dagligdagen (arbejdsmæssigt eller privat), og har svært ved at se en vej igennem.
  • Har spændinger, kropsligt uro og anspændthed, og føler måske din krop er 'imod' dig.
  • Bliver ved med at løbe ind i fortidens begrænsende overbevisninger, som står i vejen for at du kan være forbundet her og nu - til dig selv, og til andre.
  • Oplever at det er svært at være i et parforhold, fordi der dukker forstyrrende tanker og følelser op, som skaber afstand imellem jer. 
  • Har oplevet traumatiske hændelser, som f.eks. overgreb, overfald, faldulykker, bilulykker og lignende.
  • Vil åbne op for en dybere kontakt til kroppen, så du bliver bedre til at mærke og stå ved dig selv.
  • Går igennem en livskrise, og har svært ved at finde fodfæste.

Hvad er SE?

Somatic Experiencing (SE) er en kropsorienteret terapeutisk metode som er effektiv til at mindske og opløse stress- og traumereaktioner, uanset om de er opstået ved langvarige stresspåvirkninger (arbejdsmæssigt eller personligt), ved gentagne traumatiske hændelser, som f.eks. diskriminering, svigt i barndommen, udviklingsmæssige traumer, seksuelt misbrug o.a., eller ved enkeltstående traumatiske chok, som f.eks. biluheld, overfald, voldtægt o.a.

Så traume kan være resultatet af en (eller flere) specifik, smertefuld hændelse, ulykke, overgreb, tab, og det kan også være kroppens reaktion på mindre, men langvarige stresspåvirkninger. Enhver påvirkning, som er overvældende for personen der oplever det - når noget er for meget, for tidligt, eller for hurtigt - kan føre til traume. Traumet ligger ikke i selve hændelsen, men i den måde vores krop har reageret på hændelsen. Det er også derfor, at to personer kan have vidt forskellige oplevelser på den samme hændelse.

Metoden er udviklet af Dr. Peter A. Levine, og bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser og sansninger. Her igennem kan kroppens iboende evne til regulering aktiveres, helende ressourcer bringes i spil, så der igen kan etableres balance i nervesystemet, og stressreaktionen kan opløses. Resultatet bliver mere ro, livsglæde, overskud og vitalitet, samt en mere nuanceret måde at indgå i samspil med andre.

Teorien bag metoden

Peter A. Levine, Ph.D i psykologi og biofysik, studerede i 1970’erne hvordan vilde dyr håndterer stress og livstrusler. Det han lagde mærke til var, at trods det at vilde dyrs liv er fyldt med fare og trusler på livet (fra - andre - rovdyr), udvikler de sjældent traumesymptomer.

Han opdagede, at traumesymptomer hænger sammen med en af kroppens overlevelsesreaktioner i forhold til oplevet livstrussel, som er frys/kollaps responsen. Hvis det ikke er muligt at kæmpe vores vej ud af truslen, eller stikke af, vil både vilde dyr, såvel som os mennesker gå i frys og immobilisering (ude af stand til at bevæge os/handle). 

Frysresponsen er designet til at være en tidsbegrænset reaktion, oprindeligt for at rovdyret vil miste interessen for byttet (et dyr der allerede er dødt, har en mindre chance for at blive spist). Når responsen forløber som den skal, vil den enorme overlevelsesenergi, som er bundet i frysresponsen, altså den energi som skulle være brugt på kamp eller flugt, men som blev spærret inde i kroppen, frigives igennem spontane indre rystelser og skælven.

Hvis frysresponsen ikke bliver færdiggjort, vil al den indespærrede energi forblive fanget, og symptomer, så som kronisk træthed, migræne, depression, nedsat koncentrationsevne, rastløshed, vredesudbrud mm vil kunne udvikles.

Fra kroppens synspunkt, er der stadig en trussel, og ofte vil det også være igennem de briller at verden opleves; som et farligt eller utrygt sted at være. I SE arbejder vi med at frigive den indespærrede energi, og frakoble alarmen som skaber ubalance, og igennem en nænsom process understøttes nervesystemet og kroppens iboende kræfter henimod balance og ro.

Hvordan det virker

Vi mennesker har en medfødt evne til at komme igennem overvældende oplevelser og traumatiske begivenheder. SE metoden understøtter færdiggørelsen af selv-beskyttende motoriske reaktioner, og frigørelsen af indespærret overlevelsesenergi som er bundet i kroppen og nervesystemet.

Langsomt og nænsomt guides du til at udvikle større evne og øget kapacitet til at rumme - og være med - det som er svært; de svære kropslige sansninger og undertrykte følelser. Der opbygges en tolerance for at være med kropsligt og følelsesmæssigt ubehag, og du lærer at være tilstede med, fremfor at flygte fra, det ubehag. I takt med at din kapacitet øges, vil du opdage, at det der før var svært, er blevet nemmere.

Hensigten med Somatic Experiencing, er at hjælpe dig til at få adgang til den kropslige hukommelse fremfor historien. Derfor er det ikke nødvendigt at genopleve den/de hændelse(r) der har skabt traumereaktionerne, eller dele detaljer herfra, for at få gavn af SE. Med tiden, og med øvelse, og igennem nysgerrighed, opmærksomhed og udforskning, kan der ske vækst og forandring i dit liv. Fordi kroppen bliver en del af samtalen, åbnes der for nye muligheder for at tage dit liv tilbage. 

Du kan ikke forcere kroppen til forandring

Somatic Experiencing® metoden er ikke lineær, men snarere en svingning igennem forskellige indre lag af sammentrækning/udvidelse, kulde/varme, smerte/glæde og andre modsatrettede oplevelser i kroppen. Det handler om at holde de kropslige sansninger på et niveau, hvor de ikke overvælder dig, og dermed kan være medvirkende til at du lukker ned. Denne gentagne, rytmiske process hjælper dig til at udvikle din evne til at håndtere stress og forblive til stede i her-og-nu. Det handler om at skabe nye kropslige oplevelser af godhed, ro og velvære som et modsvar mod frygt, anspændthed, raseri, overvæld, håbløshed og hjælpeløshed.


Pris

Prisen for en session på 55 minutter er 900 kr.

Hvis du køber et forløb af 5 eller 10 gange, kan du spare penge.

Nedsat pris:

5 sessioner betalt samlet, eller over 2 gange, 4.275 kr. Bemærk at et 5 sessioners forløb skal være gennemført indenfor 6 mdr.

10 sessioner betalt samlet, eller over 2 gange, 8.100 kr. Bemærk at et 10 sessioners forløb skal være gennemført indenfor 12 mdr.

Jeg ved det kan føles af meget at binde sig for 5 eller 10 sessioner, når du ikke engang har mødt mig. 

Derfor tilbyder jeg dig at booke en session til normal pris, og hvis du derefter beslutter dig for at ville fortsætte i forløb, kan du betale differencen svarende til om du ønsker 5 eller 10 sessioner til at starte med, og så indgår den første session som en del af forløbet.


Jeg tilbyder en 15 minutters gratis telefonsamtale, så du kan få en fornemmelse af om du ønsker min hjælp. Send en sms på 53377882, eller en mail til soulbliss@soulbliss.dk så finder vi en tid til en snak.


Afbud eller ændring af tid

Du kan ændre din aftale op til 12 timer før den bestilte tid (meget gerne før). Herefter koster det halvdelen af den aftalte sessions pris at afbestille eller ændre tid, indtil 5 timer før aftalt tid. Hvis du aflyser, udebliver fra en session eller ændrer tid mindre end 5 timer før aftalt tid, betaler du fuld pris for den session du har booket. Dette gælder også for tider der er bestilt med kort varsel.

Refusion af forudbetaling sker minus eventuelle bankgebyrer (medmindre det er mig som må aflyse).

Med din booking accepterer du vilkårene for afbud og ændring af tid.

Du kan kontakte mig på mail soulbliss@soulbliss.dk eller telefon/sms 53377882.

Vil du fra hovedet og ned i kroppen, så du kan få mere nærvær og intimitet i dit liv?